Redovisning

Vi sköter din redovisnings och löpande bokföring.

Vi är övertygade om att det blir mest lönsamt om var och en ägnar sig åt det den gör bäst. Låt oss sköta hela eller delar av din redovisning så kan du ägna dig åt din kärnverksamhet. Kan vi underlätta din vardag får du tid över för ditt företag och dess utveckling.

Vi kan hjälpa dig med bland annat bokföring, löneadministration, bokslut, års- och koncernredovisningar samt deklarationer. Vi arbetar främst med aktiebolag men vi har även gedigen kunskap inom Enskild firma, Ekonomisk förening samt Handelsbolag.
Vårt kontor är centralt placerat på Metallverksg. 6 i Kopparlunden cenralt i Västerås. Vi finns alltid nära till hands för frågor och ni kan enkelt lämna in ert bokföringsmaterial lokalt i Västerås.

God redovisningssed uppfylls alltid och våra tjänster utförs enligt REKO (Svensk standard för redovisningstjänster). Dessutom ser vi till att hålla oss uppdaterade inom erforderliga områden.

Vi är anslutna till branschorganisationen FAR.

Fråga mig om din bokföring

10813-045.CR2.p1

Jonas Pettersson
070-256 84 50