Konsultation

Goda råd behöver inte vara dyra!

Alla företag genomgår större och mindre förändringar. Ibland uppstår frågor eller uppgifter där du behöver extra hjälp eller råd. Det kan handla om punktinsatser som genomlysning eller styrning av ekonomifunktionen. Det kan handla om att vara resurs till ekonomiavdelningen. Det kan handla om att vara din guide vid bolagsbildningar eller företagsöverlåtelser. Kanske behöver du någon från oss på plats för en specifik uppgift.

Ingen fråga är för liten eller för stor. Kan vi inte svara tar vi hjälp av specialistkompetens i vårt kontaktnät.

Goda råd kan vara en ren investering.

Ring oss för att boka tid. 

10813-045.CR2.p1

Jonas Pettersson
070-256 84 50