Välkommen!

Vi tillhör nu Hanneryd & Collin, Crowe Horwath.

Sedan 1 januari 2016 har vi gått ihop med Hanneryd & Colling Revision AB och arbetar under namnet Crowe Horwath. Vi behåller självklart vår höga kvalitet på samtliga våra tjänster. Sammanslagningen har inneburit att vi nu är 12 st medarbetare, varav 3  auktoriserade revisorer och 1 auktoriserad redovisningskonsult. I och med sammanslagningen har vi flyttat kontoret till Metallverksgatan 6 i Kopparlunden. Vid frågor, ring Jonas Pettersson 070 – 256 84 50.

Varmt välkomna både gamla och nya kunder.

Människan är den främsta faktorn för ett företags utveckling. För att nå lönsamhet är det viktigt att var och en lägger energin på det man gör bäst. Du står för de spännande idéerna och framtidsvisionerna i ditt företag. Arbetsuppgifter som inte rör kärnverksamheten och är av ekonomisk karaktär kan du överlåta till oss. Det är just det vi är bra på. Vi kan underlätta både företagets och din vardag.

Revision är också något som ligger oss varmt om hjärtat. Du kan se det som en årlig hälsokontroll. Oavsett storlek på företag är det klokt att se en revision som en investering.

Revision, redovisning och ekonomisk rådgivning är vår hemmaplan.

Vi tror att du behöver oss.

Kontakta oss så hjälper vi dig!